Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt

Aktuellt

Libris byter system

[2018-06-04]

Testperiod: Book Review Digest Plus

[2018-06-05]

Mindre utställning om Harriet Löwenhjelm

[2018-05-30]

Stolthet och fördom – en HBTQ utställning

[2018-05-22] Göteborgs universitetsbibliotek uppmärksammar årets EuroPride med en utställning: Stolthet & fördom – HBTQ-historia ur ett Göteborgsperspektiv.

Studentsnabben – träna för din hjärna

[2018-05-21] I höst drar Biomedicinska biblioteket igång en serie korta föreläsningar som vänder sig till studenter vid Göteborgs universitet. Redan onsdag 30 maj kan du lyssna på en föreläsning med boktips om träningens betydelse för hjärnan.

Tidskriftsavtal med Elsevier sägs upp

[2018-05-18] Universitetsbibliotekets tidskriftsavtal med Elsevier upphör från och med den 30 juni 2018. Det är Bibsamkonsortiet (KB) som beslutat att inte förnya avtalet eftersom Elsevier inte kan möta de nya krav som ställts på öppen tillgång. Förhandlingarna fortsätter dock med förlaget.

Utställning om hälsa och välbefinnande på Biomedicinska biblioteket

[2018-05-16] Under 2018 lyfter UB ett antal utvalda mål på biblioteken utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Nu är det Biomedicinska biblioteket som väljer att visa upp FN:s globala mål nummer 3 som handlar om Hälsa och välbefinnande.

Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket lyfter globala mål

[2018-04-26] Just nu lyfter UB två av FN:s 17 globala mål på två av biblioteken. Det är Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket som valt att visa upp mål 9 och 10 av FN:s globala mål för hållbar utveckling

Ny tillfällig huvudentré till Humanisten

[2018-04-19] Från höstterminen 2018 fram till att om- och tillbyggnationen av Humanisten är klar i januari 2020 kommer Humanisten att ha en ny tillfällig huvudentré på gaveln av flygel E mot Lundgrensgatan.

Publicera Open Access

[2018-04-18]

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 09:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen