Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt

Aktuellt

Kriterium fortsätter växa

[2019-04-17] Sedan starten 2016 har representanterna inom Kriterium ökat från sex lärosäten till nio. Det innebär nya möjligheter för Kriterium att spridas till fler och därigenom granska, publicera och sprida fler vetenskapliga böcker. Göteborgs universitetsbibliotek har en samordnande roll som värdorganisation.

Vill du bli 120 år?

[2019-04-16] Är det religion och nötter som får oss att bli supergamlingar eller är allt bara en slump? Bibliotekarie Karin Emanuelsson berättar om den senaste forskningen kring åldrande

Föreläsning 24 april: Lyssna när du läser - talsyntesen TorTalk

[2019-03-22] Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers högskolebibliotek bjuder in till en presentation av uppläsningsprogrammet TorTalk med tips om studieteknik när du använder talsyntes.

Organisera ditt EndNote-bibliotek!

[2019-04-12] Svämmar ditt EndNote-bibliotek över? Känner du att du inte har koll på dina referenser? Vi visar hur du kan organisera upp ditt EndNote-liv!

Näckrostimmen: Ett eget utomhus - perspektiv på livet i villaträdgården

[2019-04-04] Näckrostimmen på universitetsbiblioteket i Göteborg bjuder på en rad intressanta ämnen och föredragshållare i vår. Tisdag den 9 april är det fokus på trädgårdar. Fri entré!

Registrera 2018 års publikationer i GUP

[2019-04-02] Det är dags att registrera dina publikationer från år 2018 i GUP. Registreringen måste vara gjord senast tisdag 30 april 2019, för att komma med i universitetets sammanställning av underlag för forskningsanslag.

Screena dina artiklar i Rayyan

[2019-03-29] Ta hjälp av Rayyan, ett gratis webbverktyg som används för att screena artiklar, exempelvis när man gör en systematisk översikt.

Studentsnabben 27 mars

[2019-03-26] Tycker du att det är svårt att skriva akademisk text?

1600-talstryck från Göteborgs första boktryckare till UB

[2019-03-15] Nyligen förvärvades 22 olika arbeten utförda av göteborgsboktryckaren Amund Grefwe. Det handlar om mycket sällsynta tryck publicerade mellan 1650 och 1679.

Meröppet - ökad tillgång till biblioteket

[2019-02-26] Nu startar två av UB:s bibliotek; Studietorget på Hälsovetarbacken och Konstbiblioteket med meröppet. Det innebär att biblioteken är tillgängliga för studenter även när det inte finns personal på plats.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 09:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen