Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Ny databas: Eighteenth Century Collections Online

Ny databas: Eighteenth Century Collections Online

Nyhet: 2012-12-19

Eighteenth Century Collections Online, ECCO, innehåller alla betydande verk tryckta i Storbritannien mellan åren 1701 och 1800. De flesta verken är på engelska men även verk tryckta på t ex holländska, franska, italienska, latin och spanska är inkluderade. Skrifter av franska tänkare som exempelvis Denis Diderot ingår. Genom att fulltextsökning är möjlig kan man utforska innehållet i böckerna. Ofta finns flera upplagor av verken, vilket medger jämförelser mellan utgåvorna. Som exempel återfinns mer än 18 upplagor av Adam Smiths banbrytande arbete Wealth of Nations.

 

Göteborgs universitetsbibliotek har köpt ämnesmodulerna Social Sciences, Fine Arts och General Reference.

 

Inom områdena Social Sciences och Fine Arts ges en möjlighet att utforska ursprunget till många moderna forskningsområden och konstnärliga uttryck, samt även viktiga förändringar och utveckling av vid den tiden redan befintliga forskningsfält. Här ges också möjlighet att kartlägga de många verk som lade grunden för utvecklingen av måleri, musik, teater och arkitektur i den engelskspråkiga världen.

 

Man kan lära sig mycket om kunskapsläget och allmänhetens intressen på sjuttonhundratalet genom att undersöka den tidens referensverk. I avdelningen General Reference ingår ordböcker, uppslagsverk, almanackor och kataloger inom en mängd ämnesområden. Dessa publicerades för att tillgodose behoven hos alla från adeln till affärsmannen, akademikern, konstälskaren, samlaren, resenären, och även fiskaren och skämtaren.

 

Från databasen Early English Books Online EEBO finns möjligheten att samsöka med ECCO.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen