Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

Nyhet: 2013-10-14

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek är en av deltagarna i projektet som har lanserat den nya webbportalen för jämställdhetsfrågor i Europeiska unionen.

Den nya webbportalen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan European Institute for Gender Equality, EIGE, och fem europeiska bibliotek och dokumentationscentra däribland KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

En betydande del av webbportalen är E-library, som innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat Könsrelaterat våld, Genus och media samt Män och jämställdhet. I E-library söker man samtidigt i sex olika bibliotekskataloger, på flera olika språk, till exempel engelska, franska, tyska, svenska och finska.

- Vi har bidragit till en stor del av innehållet i E-library, då vi har en av Europas största samlingar av litteratur om genus och jämställdhet, säger Berith Backlund vid KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

E-library kommer successivt att utvidgas och omfatta fler ämnesområden, närmast följer Genus och ekonomi.

De som utöver KvinnSam deltagit i samarbetet är Amazone - Resurscentrum för jämställdhet mellan kvinnor och män i Bryssel, Atria - Institutet för jämställdhet och kvinnors historia i Amsterdam, Cid-femmes et genre - Informations- och dokumentationscenter för kvinno- och genusfrågor i Luxemburg samt Genderbibliothekk - Centrum för tvärvetenskapliga genusstudier vid Humboldt-Universität i Berlin.

Webbportalen riktar sig framförallt till forskare, beslutsfattare och journalister för att utgöra ett stöd i frågor som rör jämställdhet. Portalen ska också bidra till kunskapsutbyte och till att skapa diskussion kring viktiga frågor om jämställdhet. I samband med lanseringen av webbportalen öppnar EIGE ett Resource & Documentation Centre, i Vilnius. EIGE planerar att involvera fler partners i samarbetet, på tur står KVINFO – centrum för kunskap, information och forskning om kön, i Köpenhamn.
EIGE´s Resource & Documentation Centre

Kvinnsam vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen