Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Nya e-resurser 2014

Nya e-resurser 2014

Nyhet: 2014-01-23

Göteborgs universitetsbibliotek har köpt ett flertal nya e-resurser inom olika ämnesområden.

Nya databaser

Global plants från JSTOR är en omfattande botanisk databas som bl a innehåller två miljoner avbildningar på växter.

International historical statistics  täcker ett brett spektra av socioekonomiska områden. Omfattar hela världen och tiden 1750 till 2010.

Classical music in video

Dance in video

Opera in video

Theatre in video

Nya samlingar av e-böcker

Human Rights and Humanitarian Law E-Books Online Collection 2013 och

International Law E-Books Online Collection 2013  från Brill. 

Biblioteca Italiana Zanichelli (BIZ Collection) samling av italienska litterära klassiker.

Oxford handbooks online är en samling handböcker. UB har köpt Political Science collection.

Nya encyklopedier

Brill Dictionary of Religion

Encyclopedia of Applied Linguistics

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics

Encyclopedia of Christianity

Encyclopedia of Judaism

Religion Past and Present

Nya tidskrifter

Vidare har UB utökat antalet tidskrifter med nya titlar samt även köpt äldre årgångar av titlar som redan finns genom köp av backfiles t ex

Periodicals Archive Online tidskriftsarkiv som ger tillgång till ett par hundra tidskrifter utgivna 1802-2005 och som täcker en rad olika ämnes-och språkområden.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen