Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Oxford Handbooks Online

Oxford Handbooks Online

Nyhet: 2014-07-03

Nya e-samlingar tillgängliga

Serien The Oxford Handbooks är en källa för vetenskapliga forskningsöversikter. Handböckerna finns nu i databasen Oxford Handbooks Online. Göteborgs universitetsbibliotek prenumererar på samtliga fjorton samlingar:  Archaeology, Business & Management, Classical Studies, Criminology, Economics and Finance, History, Law, Linguistics, Literature, Music, PhilosophyPolitical Science, Psychology och Religion.

Titta på: Guided Tour - en handledning i hur man använder Oxford Handbooks Online

Titta på: Anatomy of a Scholarly Review Article

 

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen