Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Women Writers Online

Women Writers Online

Nyhet: 2014-12-17

Ny e-resurs

The Women Writers Project WWP, som är utgivare av Women Writers Online, är ett långsiktigt forskningsprojekt som ägnas åt tidigmoderna kvinnors skrivande samt även elektronisk textkodning. Målet är att få ut texter av pre-viktorianska kvinnliga författare ur arkiven och göra dem tillgängliga för en bred publik så som lärare, studenter, forskare, och allmänhet. The Women Writers Project stöder forskning om kvinnors skrivande, textkodning, och den roll som elektroniska texter spelar i undervisning och vetenskap.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen