Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Nya Supersök - nytt utseende, samma innehåll

Nya Supersök - nytt utseende, samma innehåll

Nyhet: 2017-02-08

Universitetsbiblioteket byter nu det bakomliggande systemet för söktjänsten Supersök. Vi lämnar vårt gamla discoverysystem Summon och går över till det nya systemet Primo.

För dig som använder Supersök betyder det att du möter ett nytt gränssnitt, men innehållet är detsamma som tidigare. Du hittar alltså, precis som vanligt:

  • Artiklar ur de e-tidskrifter biblioteket prenumererar på
  • Böcker och övrigt innehåll ur bibliotekskatalogen GUNDA
  • Artiklar, konferensbidrag och andra publikationer ur publikationsdatabasen GUP
  • Avhandlingar och studentuppsatser ur publikationsdatabasen GUPEA
  • Tidskrifter, både tryckta och elektroniska
  • De flesta databaser som biblioteket prenumererar på

Vi hoppas att du ska uppleva gränssnittet i nya Supersök som mer lättöverskådligt och enklare att använda!

Till nya Supersök

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen