Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Ändrad inloggning till bibliotekets elektroniska resurser

Ändrad inloggning till bibliotekets elektroniska resurser

Nyhet: 2017-03-20

Inom kort förenklar vi inloggningen till bibliotekets databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Från 1 april 2017 är det GU-kontot som gäller för att komma åt resurserna hemifrån.

Studenter och anställda använder idag numret på GU-kortet för att logga till bibliotekets elektroniska resurser utanför universitetets nätverk. Från 1 april kommer distansåtkomst till universitetsbibliotekets e-resurser att ske via universitetets SSO-inloggning (Single Sign On).

Så loggar du in med GU-konto

För dig som är student innebär förändringen att du loggar in på samma sätt som i Studentportalen och GUL, det vill säga med ditt gus-konto.

För dig som är anställd gäller samma inloggning som till Medarbetarportalen, alltså ditt x-konto.

För dig som inte har ett GU-konto

För dig som har anknytning till Göteborgs universitet men saknar ett GU-konto innebär förändringen att du inte längre har automatisk distansåtkomst till bibliotekets e-resurser. Berörda är exempelvis forskande emeriti, regionanställda med forskningsanknytning och deltagare i uppdragsutbildningar.

Ansök om externt forskarkonto

Forskare kan fylla in en ansökan om externt konto i Medarbetarportalen. Lämna in din ansökan till behörighetsansvarig på den institution du har anknytning till.

Ansök om externt studentkonto

Du som är student ska kontakta din kursledare för att få hjälp att ansöka om ett externt studentkonto. Kursledaren kan vända sig till sin institutions gusaida-administratör, som har behörighet att skapa externa studentkonton åt exempelvis uppdragsstudenter. Om institutionen saknar gusaida-administratör kan kursledaren istället kontakta Servicecenter. Servicenter behöver följande uppgifter om dig från kursledaren:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Personnummer eller, om personnummer saknas, födelsedata
  • Vilket Servicecenter du vill hämta ut kontot på

Servicecenter skickar ett meddelande till dig när kontot är klart att hämta. Ta med dig legitimation när du hämtar kontot.

Du som tillhör allmänheten påverkas ej

Du som tillhör allmänheten berörs inte av förändringen. Du kan inte logga in till e-resurserna hemifrån, utan är som vanligt välkommen in till biblioteket där du kan använda våra datorer för att få tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen