Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Program för höstens Näckrostimmar

Program för höstens Näckrostimmar

Nyhet: 2017-05-31

Välkommen till ett nytt spännande program i höst på Göteborgs universitetsbiblioteks så kallade Näckrostimmar.

5 september
Humanister på den offentliga arenan

Det flödar av samhällsvetare i den offentliga debatten, men var finns humanisterna? Ett bra alternativ kan vara att bli publicerad i en kulturtidskrift. Många erfarna forskare har sedan länge bidragit med texter till kulturtidskrifter. Men även en bra studentuppsats kan fungera bra i rätt sammanhang.

Möt några tidskriftsredaktörer för tidskrifter som samarbetar med akademiker på olika sätt. Hur tänker de om form och innehåll? Hur kan du själv bli en framgångsrik medarbetare?

Arrangeras i samarbete med Tidskriftsverkstaden i väst.

Medverkande: Ann Ighe, Ord&Bild, Fredrik Svensk, Paletten samt Siri Reuterstrand, Alba.nu.

Tid: 18.00-19.00

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré

19 september
Turkiet och sekulariteten

Turkiet har under de senaste åren utvecklats i en alltmer auktoritär och odemokratisk riktning. Ofta förklaras det som en vändning från sekularism till islamism. Men är det så enkelt? Klas Grinell diskuterar kopplingarna mellan demokrati, sekularitet, islam och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Medverkande: Klas Grinell, docent i idéhistoria, Göteborgs universitet, och intendent för globala samtidsfrågor på Världskulturmuseet. Författare till boken Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet (Celanders, 2017).

Tid: kl 18.00-19.00

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré


17 oktober
S. A. Hedlund – eldsjäl och reformator

S. A. Hedlund (1821-1900), var en liberal publicist, riksdagsman och kommunalman. Hedlund varockså involverad i uppbyggnaden av flera kulturella institutioner i Göteborg. Bland annat tog haninitiativet till bildandet av Göteborgs museum 1861 och att Göteborg fick ett högskolebibliotek 1891. 

Anders Larsson presenterar det stora Hedlund-arkivet som finns i biblioteket. Charlotta Hanner Nordstrand talar om S. A. Hedlunds insatser för Göteborgs kulturliv och visar bilder från Hedlund-parken i Bjurslätt. Lisbeth Stenberg berättar om projektet Göteborgkvinnor i rörelse/r och nya fynd i arkivet om familjen Hedlunds betydelse för den tidiga kvinnorörelsen i Göteborg.

Medverkande: Anders Larsson, 1:e bibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek, Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet och Lisbeth Stenberg, docent i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.

Tid: kl 18.00 – 19.30

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré


21 November
Den moderna tekniken är bokens bästa vän - 
Om digitaliseringen, kunskapen och framtidens bibliotek

Under diskussionen inför ombyggnationen av det Humanistiska biblioteket vid Göteborgs universitet, kom begrepp som »arena», »mötesplats», »korsväg», »station», »terminaler» och till och med »café» att associeras till en digital kultur (man sitter ju och chattar, messar och håller på med sociala media), medan »läsesal», »böcker», »monografi», »hyllor», »samlingar» och »tystnad» föreföll vara kopplade till en analog tryckkultur. Flera av dessa begrepp tycks ha hamnat i någon sorts motsatsställning – men bygger inte det på en missuppfattning av digitaliseringens konsekvenser? Under denna Näckrostimme försöker docent Jonas Ingvarsson, litteraturvetare och mediehistoriker, bringa lite reda i begreppen.

Medverkande: Jonas Ingvarsson, docent i litteraturvetenskap, verksam vid institutionen för Litteratur, Idehistoria och Religion Göteborgs universitet.

Tid: kl 18.00-19.00

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré


5 december
Barbro Hörberg, Barbara och Sommarö

Barbro Hörberg var under 1970-talet en av de mest lysande företrädarna för den litterära visan - en genre som länge dominerats av manliga artister och viskompositörer. Hon hade en stark förmåga att nå ut till lyssnaren, och når än idag, 40 år efter sin död, nya åhörare. Marita Rhedin berättar om Hörbergs vislyrik och hennes influenser från fransk chanson med sången ”Sommarö” som exempel. Föredraget följs av en konsert.

Marita Rhedin är universitetslektor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet och har riktat in sig sin forskning på visan och det sjungna berättandet. Tillsammans med Jonas Liljeström (fiol) och Emil Pernblad (gitarr) utgör hon MejTrio. Trions sätt att framföra Barbro Hörbergs visor, med Emils rytmiska spel, Maritas textnära tolkningar och Jonas suggestiva melodislingor, är ett resultat av deras respektive bakgrund, som stäcker sig från svensk folkmusik till flamenco, keltisk musik, bluegrass och klassisk musik.

Medverkande: Marita Rhedin, universitetslektor i musikvetenskap, Göteborgs universitet.

Tid: kl 18.00-19.00

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré

 

Kontaktpersoner

Birgitta Andreasson birgitta.andreasson@ub.gu.se

Jacob Hurtig jacob.hurtig@ub.gu.se

Magnus Bergius magnus.bergius@ub.gu.se

 

 

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen