Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Näckrosprogrammet - en mötesplats för akademi och allmänhet

Näckrosprogrammet - en mötesplats för akademi och allmänhet

Nyhet: 2017-07-24

Näckrosprogrammet är ett öppet seminarieprogram som arrangeras av Göteborgs universitetsbibliotek i samarbete med Humanistiska och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Programmet syftar till att stärka länken mellan akademi och samhälle, och att locka en bred publik där såväl allmänheten som studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna. Sedan starten hösten 2014 har 71 föredragshållare och drygt 1 500 deltagare gästat Näckrosprogrammet.

- Här presenteras aktuell och intressant forskning i olika uttrycksformer. Ämnena har varit allt från humor till digitalisering, körsång och diktläsning. Vi arrangerar också utställningar, från universitetsbibliotekets rika samlingar, på de aktuella ämnena ur programmet, säger Birgitta Andréasson som har arbetat med det öppna programmet sedan start. Hon tycker att biblioteket har ett viktigt uppdrag i att vara länken mellan akademi och samhälle. Och menar att det märks på den respons som programmet har fått.  

- Universitetsbiblioteket är en plats som är enkel att ta sig till, och många som vistas i bibliotekets lokaler är just allmänhet. Vi har fått mycket positiv respons från både föredragshållare och besökare, och många besökare följer programmet och återkommer, säger Birgitta Andréasson.

Höstens program

Nyhetsbrev
Vill du ha information om det öppna programmet på Göteborgs universitetsbibliotek?
Anmäl dig här.Programgruppen: Jacob Hurtig, Magnus Bergius och Birgitta Andréasson

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen