Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Utställning - fröhandel och plantskolor ur våra äldre samlingar

Utställning - fröhandel och plantskolor ur våra äldre samlingar

Nyhet: 2018-03-13

Fredagen den 9 mars öppnade den nya utställningen Fröhandel och plantskolor ur Göteborgs universitetsbiblioteks äldre samlingar på Humanistiska biblioteket.

I utställningen visas frö- och växtkataloger, trädgårdslitteratur och botaniska verk. Materialet är hämtat ur Humanistiska och Biomedicinska bibliotekets äldre samlingar.

Frökataloger och priskuranter ingår ofta i det som kallas vardagstryck eller okatalogiserat tryck, dessa kan vara svåra att hitta i de vanliga bibliotekskatalogerna, vilket gör det extra roligt att lyfta fram dem i denna utställning. 

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen