Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Näckrostimmen - Köksväxtsorter i 1800-talets frökataloger

Näckrostimmen - Köksväxtsorter i 1800-talets frökataloger

Nyhet: 2018-03-13

Den 27 mars är det dags för nästa programpunkt i vårens Näckrosprogram. Denna gång handlar det om Köksväxtsorter i 1800-talets frökataloger. Det är Agneta Börjeson som föreläser. Föreläsningen har fri entré.

Info om föreläsningen
Agneta Börjeson arbetar med odlad mångfald, småskalig köksväxtodling men också med mångfalden av vilda växter i odlingslandskapet. 

Det finns idag ingen fullständig förteckning över sorter av köksväxter som odlats i Sverige, inte heller finns det nedtecknat vilka sorter som kan räknas som svenska. År 2012 och 2014 genomfördes ett projekt med målet att förteckna dessa sorter, när de började säljas och när de försvann från marknaden samt om dessa sorter idag går att få tag på i genbank eller hos odlare.

Med utgångspunkt i 1800-talets frökataloger får vi en genomgång av sortnamn och sortbegrepp, vad en frösort är, om namngivning av sorter och varifrån fröerna kommit. Vi får också en genomgång av de sorter som funnits inom olika arter.

Agneta berättar också om sitt engagemang i Föreningen Sesam, en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar.

MEDVERKANDE:  Agneta Börjeson, agronom och biolog med miljöinriktning och odlad mångfald.

Dag: 27 mars Tid: 18.00 - 19.00 Plats: Humanistiska biblioteket

Här kan du läsa vårens program

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen