Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Näckrostimmen 17 april - Motstånd över gränser

Näckrostimmen 17 april - Motstånd över gränser

Nyhet: 2018-04-13

Den 17 april är det dags för nästa programpunkt i vårens Näckrosprogram. Denna gång handlar det om om gränser och utrymmen för motstånd i samarbeten över nationella gränser. Det är Mia Liinason som föreläser. Föreläsningen har fri entré.

FÖRELÄSNING: Motstånd över gränser - En fallstudie från Sverige och Ukraina
DATUM: 17 april
TID: 18.00 - 19.00
PLATS: Humanistiska biblioteket

Hur sker motstånd över gränser? Vad betyder gränsöverskridande för möjligheten att utöva motstånd? Hur kan en gränsöverskridande kamp för rättigheter förstås som en respons på olika typer av marginalisering?

Med utgångspunkt i etnografiskt fältarbete med HBT-aktivister i Sverige och Ukraina presenterar jag i den här föreläsningen några utdrag från min pågående forskning om gränser och utrymmen för motstånd i samarbeten över nationella gränser. Genom en analys av två kvinnors motstånd mot begränsande förståelser av femininitet, sexualitet och intimitet, utforskar jag vad en gränsöverskridande kamp kan betyda för möjligheten att utmana flerfaldiga maktordningar.

MEDVERKANDE:
 Mia Liinason, universitetslektor i genusvetenskap.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen