Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket lyfter globala mål

Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket lyfter globala mål

Nyhet: 2018-04-26

Just nu lyfter UB två av FN:s 17 globala mål på två av biblioteken. Det är Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket som valt att visa upp mål 9 och 10 av FN:s globala mål för hållbar utveckling

Annika Svantesson, som arbetar som universitetsbibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteken berättar lite om tankarna och valet av målet; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), som visas på Ekonomiska biblioteket.

- Vi tycker att det känns inspirerande att starta vår utställningsserie med ett hållbarhetsmål som så tydligt knyter an till flera av Handelshögskolans ämnesområden. Vi tycker även att det var ett bra tillfälle att lyfta viktiga databaser och e-bokssamlingar inom området.

Utställningen är en samling böcker i ämnet samt tips på databaser som OECD och Eurostat samt e-böcker från Springer.

Varför är det viktigt för biblioteket att lyftas de globala målen?

- Vi har sett att Göteborgs universitet allt mer har kopplat sitt hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål och vill stödja detta genom att vi uppmärksammar målen genom utställningar där vi både visar målen, litteratur för respektive mål och tips på olika resurser som, databaser och tidskrifter som passar för de 17 målen. Vi vill visa på bredden av vad vi som universitetsbibliotek kan erbjuda för studenter och forskare för FN:s globala mål, säger Annika Svantesson.

På det Samhällsvetenskapliga biblioteket har man valt att lyfta mål nummer 10; Minskad ojämlikhet och lyfter litteratur med mera som anknyter till det ämnet.

Välkommen att besöka utställningarna på både Ekonomiska- och Samhällsvetenskapliga biblioteket, som pågår från och med den 16 april och hela maj.

Håll utkik efter fler utställningar på våra bibliotek.

Läs mer om FN:s globala mål och våra utställningar

 

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen