Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Utställning om hälsa och välbefinnande på Biomedicinska biblioteket

Utställning om hälsa och välbefinnande på Biomedicinska biblioteket

Nyhet: 2018-05-16

Under 2018 lyfter UB ett antal utvalda mål på biblioteken utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Nu är det Biomedicinska biblioteket som väljer att visa upp FN:s globala mål nummer 3 som handlar om Hälsa och välbefinnande.

Katarina Östling, som arbetar som universitetsbibliotekarie på Biomedicinska biblioteket berättar lite om tankarna och valet av målet; Hälsa och välbefinnande (mål 3), som visas på Biomedicinska biblioteket.

Varför lyfter ni just detta mål?

- Temat Hälsa och välbefinnande genomsyrar ju många av de institutioner som har koppling till Biomedicinska biblioteket, så  därför tycker vi att ämnet blir en bra start för vår utställningsserie.

Är det något särskilt ni vill nämna om materialet?

- Vi vill framförallt lyfta allt det goda arbete som görs här vid Göteborgs universitet och därför har vi valt ut några exempel på forskare som forskar inom området hälsa och välbefinnande vid Sahlgrenska akademien. På utställningen kan man läsa lite mer om forskarna/forskningen och vi har tips på artiklar och annat de skrivit.

Varför är det viktigt för biblioteket att lyftas de globala målen?

- Vad kan vara viktigare än att arbeta för en bättre värld för alla? Genom att lyfta FN:s globala mål får vi förhoppningsvis alla en liten påminnelse om detta. Vi hoppas bidra med en liten inblick i forskning som görs här vid Göteborgs universitet och visa på att UB har en massa bra och relevant litteratur som anknyter till de 17 olika målen.

Utställningen börjar den 15 maj och kommer att finnas kvar över sommaren och en liten bit in på höstterminen.

Läs mer om FN:s globala mål och våra utställningar

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen