Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Pedagogiska biblioteket lyfter globalt mål om en skola för alla

Pedagogiska biblioteket lyfter globalt mål om en skola för alla

Nyhet: 2018-09-19

Under 2018 lyfter UB ett antal utvalda mål på biblioteken utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Just nu visar Pedagogiska biblioteket upp FN:s globala mål nummer 4 som handlar om; God utbildning för alla.

Carina Ekengren, som arbetar som universitetsbibliotekarie på Pedagogiska biblioteket berättar lite om tankarna och valet av målet; God utbildning för alla (mål 4), som visas på Pedagogiska biblioteket.

Varför lyfter ni just detta mål?

Vi på Pedagogiska biblioteket tycker att det är viktigt att skapa intresse och medvetande om de globala målen i allmänhet och ”Mål 4: God utbildning för alla” i synnerhet. Skola och utbildningsfrågor är något som berör oss alla och intresserar många. Mål 4 genomsyrar även lärarutbildningen på alla nivåer och är en central fråga för våra studenter och forskare. Vi har samlat böcker och forskningsartiklar i ämnet och illustrerar Mål 4 i text och bild i vår utställning.

Är det något särskilt ni vill nämna om materialet?

Vi vill även inspirera blivande lärare att använda material om hållbar utveckling i sin egen undervisning och vi tipsar om var man kan hitta undervisningsmaterial på webben.

Varför är det viktigt för biblioteket att lyfta de globala målen?

Utställningen i Pedagogiska biblioteket är en del i GU:s arbete med att lyfta de globala målen. De stora framtidsfrågorna kräver kunskaper och insikter som bibliotekets resurser kan bidra till. 

Utställningen pågår från den 17 september - 31 oktober

Läs mer om FN:s globala mål och våra utställningar

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen