Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Näckrosprogrammet - Frikultur i Göteborg på 60 och 70 talen

Näckrosprogrammet - Frikultur i Göteborg på 60 och 70 talen

Nyhet: 2018-11-07

Tisdag den 13 november är det dags för en ny programpunkt i höstens Näckrosprogram. Denna gång är temat: Frikultur! Utominstitutionella scenkonstgrupper intar Göteborg under 1960 och 70- talen. Det blir en föreläsning samt en utställning. Fri entré!

I kölvattnet av 1968 års frigörelseappeller, auktoritetsnedrivning och normupplösning intog fria scenkonstgrupper Göteborg med omnejd. Alla kunde skapa! De nya grupperna överskred genregränser, intog nya spelplatser, utmanade hierarkier och nådde ny publik. Några grupper växte fram ur Experimentgymnasiets fria (eller flummiga som vissa sade) undervisning, andra hämtade inspiration i jazzdansens bejakande av kroppen, och åter andra studerade utomlands för att sedan ta experimentell teater till stadens förskolor.

Med utgångspunkt i ny forskning berättar Astrid von Rosen, Mikael Strömberg och Fia Adler Sandblad om den omvälvande tid när Göteborgs fria eller utominstitutionella teater- och dansliv tog form. Du får en inspirerande, underhållande och angelägen inblick i kulturskapande som vill förändra världen.

Från och med den 13 november 2018 fram till 9 februari 2019 visas även en utställning med samma tema på Humanistiska biblioteket i Göteborg.

FÖRELÄSARE: Astrid von Rosen, docent i konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet. Mikael Strömberg, Fil. Dr. i teatervetenskap, Göteborgs universitet. Fia Adler Sandblad, adjunkt vid teaterstudier och konstnärlig ledare för ADAS musikaliska teater.

Dag: 13 NOVEMBER  
TID: 18.00 - 19.00  
PLATS: Humanistiska biblioteket

 

Höstens program

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen