Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Näckrostimmen: Ett eget utomhus - perspektiv på livet i villaträdgården

Näckrostimmen: Ett eget utomhus - perspektiv på livet i villaträdgården

Nyhet: 2019-04-04

Näckrostimmen på universitetsbiblioteket i Göteborg bjuder på en rad intressanta ämnen och föredragshållare i vår. Tisdag den 9 april är det fokus på trädgårdar. Fri entré!

Trädgårdarna i ett villakvarter kan vid första anblicken te sig likartade. Samma storlek och form, samma jord och kanske också samma innehåll? En rabatt eller två, några träd och buskar; gräs, grus och en grill på altanen. Kanske en pool eller ett växthus? Bakom häckar och staket avlöser olika aktiviteter, stilar, material och typer av växtlighet varandra. Precis som hos grannen - och ändå inte.


Intresset för stadens gröna rum tar sig idag nya uttryck, inte minst i olika typer av stadsodlingsprojekt. Men det mesta trädgårdssysslandet äger fortfarande rum i trädgårdar som omger privata småhus - det vanligaste sättet att bo i Sverige.

Katarina Saltzman har tillsammans med Carina Sjöholm, Lunds universitet, och Allan Gunnarsson, SLU, utforskat vad som händer i villaträdgårdarna, och vad dessa vardagliga kulturmiljöer betyder för dem som bebor, formar och använder dem. Resultaten har presenterats i boken Ett eget utomhus: perspektiv på livet i villaträdgården, och föredraget tar sin utgångspunkt i denna.

Föreläsare:

Katarina Saltzman, docent i etnologi och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör vardagsnära aspekter av relationer mellan natur och kultur, och hur de kommer till uttryck i landskap av olika slag. Villaträdgårdsstudierna har lett vidare till ett pågående forskningsprojekt med rubriken Rötter i rörelse som utforskar kulturarvets roll på trädgårdens marknader.

Datum:
2019-04-09

Tid:
18:00 - 19:00

Plats:
Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

 

Läs mer om Näckrostimmen

 

Kontaktperson:
Birgitta Andréasson

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen