Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt: Nya e-resurser inom naturvetenskap och teknik

Nya e-resurser inom naturvetenskap och teknik

Nyhet: 2019-04-12

Access Engineering

Referensverk och e-böcker från McGraw-Hill inom teknik, elektronik, kemi, biomedicin m.m. Innehåller flera titlar i serien Schaum's Outlines.

AccessScience : McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology Online

Databasen innehåller fler än 8 500 artiklar, definitioner, biografier, sökbara illustrationer, utvärderade webbresurser, forskningsöversikter och nyheter.

AIP Scitation 

Tidskrifter inom fysik, astronomi och teknik samt konferenser från American Institute of Physics och dess medlemssällskap.

AMS Journals

Tidskrifter från American Mathematical Society. Du hittar tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista.

BioCyc database collection

BioCyc innehåller en samling genomdatabaser samt verktyg för att analysera data.

Derwent Innovations Index

Patentinformation från Derwent World Patent Index®

ICSD Web (Inorganic Crystal Structure Database)

Faktadatabas om oorganiska kristallstrukturer.

Inspec

En bibliografisk databas som täcker vetenskaplig litteratur inom elektroteknik, fysik och datavetenskap. Inspec publiceras av Institution of Engineering and Technology (IET) och är en av världens mest vederhäftiga bibliografiska databaser för ingenjörsvetenskap.

IOPScience

Tidskrifter från Institute of Physics och andra lärda sällskap.

Knovel

E-böcker och referensverk inom kemi, teknik och informationsteknologi, miljö-och geovetenskap, toxikologi och livsmedelsteknik. Innehåller interaktiva verktyg för analys av data i tabeller och diagram.

Morgan & Claypool Computer & Information Science E-books Collections

E-böcker inom data- och informationsteknik.

Optics infobase

Tidskrifter inom optik och fotonik från Optical Society of America. Du hittar tidskrifterna i bibliotekets tidskriftslista

Reaxys

Faktadatabas om kemiska föreningar och reaktioner med relaterade litteraturreferenser och patent.

SciFinder 

Databas med kemisk och relaterad vetenskaplig information. Sök kemiska  substanser, reaktioner, och artikelreferenser.

SPIE digital library

Tidskrifter inom fysik, optik, ljus och fotonik.

Springer Materials

Omfattande faktadatabas med information om material, dess fysiska och kemiska egenskaper och användningsområden. Baserad på det klassiska referensverket Landolt-Börnstein.

Referensverk inom kemi

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-22 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen