Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt

Aktuellt

Drop-in för studenter som behöver lässtöd

[2019-01-09] Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in till drop-in om anpassad kurslitteratur, stödprogram, appar och lässtudio.

Esperantoutställning på Humanistiska biblioteket

[2019-01-08] På Humanistiska biblioteket finns nu i entréhallen en mindre utställning om esperantorörelsens tidiga historia.

Utställning visar frikultur i Göteborg från 60 och 70-talen

[2018-12-11] Just nu visas det en utställning på Humanistiska biblioteket med namnet Frikultur! utominstitutionella scenkonstgrupper intar Göteborg under 1960 och 70- talen.

Studentsnabben: Sömn - åtråvärd och ångestladdad

[2018-11-28] Studentsnabben på Studietorget Hälsovetarbacken vänder sig till studenter vid Göteborgs universitet.

Näckrosprogrammet - Frikultur i Göteborg på 60 och 70 talen

[2018-11-07] Tisdag den 13 november är det dags för en ny programpunkt i höstens Näckrosprogram. Denna gång är temat: Frikultur! Utominstitutionella scenkonstgrupper intar Göteborg under 1960 och 70- talen. Det blir en föreläsning samt en utställning. Fri entré!

FN dagen och globala mål på våra bibliotek

[2018-10-23] Under 2018 lyfter vi på Universitetsbiblioteket FN:s Globala mål. Det gör vi genom litteratur och forskning med mera. Onsdag den 24 oktober är det FN dagen. Det uppmärksammar vi med nya utställningar och aktiviteter.

International Open Access Week 22-28 oktober 2018

[2018-10-19] Göteborgs universitetsbibliotek uppmärksammar International Open Access Week 2018.

Jubileumskonferens för KvinnSam 60 år

[2018-07-12] 2018 fyller KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning 60 år. Det firar vi genom att tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek bjuda in till en dag fylld av föreläsningar om arkiv och genusforskning. Konferensen äger rum den 26 oktober 2018.

Utställning om hav och marina resurser på biomedicinska biblioteket

[2018-09-27] Under 2018 lyfter UB ett antal utvalda mål på biblioteken utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Just nu visar Biomedicinska biblioteket upp FN:s globala mål nummer 14 som handlar om; Hav och marina resurser.

Ny databas: Global Financial Data - UK Stocks Database

[2018-09-26]

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 09:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen