Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuellt

Aktuellt

Dyslexi i arbetslivet, hur fungerar det?

[2019-05-03] Välkomna på en tematräff kring stöd i arbetslivet. Som student med läs- och skrivsvårigheter finns det flera olika typer av stöd. Men vad händer när man börjar jobba? Vilken hjälp kan man få då?

Ny möjlighet att nå Elsevier-artiklar för forskare

[2019-05-07] Sedan 1 juli 2018 har det nationella avtalet med Elsevier upphört och det har inte längre gått att komma åt artiklar publicerade efter detta datum. Nu kan alla forskare och anställda åter få tillgång till artiklar från Elsevier!

Studentsnabben 8 maj – Systematisk sökning

[2019-05-07] Kom till Studentsnabben onsdag den 8 maj på Studietorget, vi pratar om Systematisk sökning i Cinahl & PubMed.

Föreläsning: Den allmänna rösträtten – när infördes den egentligen?

[2019-05-06] Hur har den långa kampen för rösträtt sett ut? Vilka var de aktörer som drev demokratiprocessen framåt? Och hur var det med kvinnornas rättigheter? Sverige var sist i Norden med att införa rösträtt för kvinnor. Vilket blev resultatet då kvinnorna äntligen fick rösta samt blev valbara till riksdagen? Josefin Rönnbäck, hjälper oss att reda ut begreppen under denna termins sista Näckrostimme.

Tentatrubbel eller uppsatspanik? Sitt kvar, bli klar!

[2019-05-02] Torsdagen den 16 maj är det åter dags för uppesittarkväll på pedagogiska biblioteket.

Forskarsnabben – Mät ditt forskningsgenomslag

[2019-04-26] Impact factor, H-index, toppciterade författare... så många siffror, men vad betyder dom för dig?

Kriterium fortsätter växa

[2019-04-17] Sedan starten 2016 har representanterna inom Kriterium ökat från sex lärosäten till nio. Det innebär nya möjligheter för Kriterium att spridas till fler och därigenom granska, publicera och sprida fler vetenskapliga böcker. Göteborgs universitetsbibliotek har en samordnande roll som värdorganisation.

Vill du bli 120 år?

[2019-04-16] Är det religion och nötter som får oss att bli supergamlingar eller är allt bara en slump? Bibliotekarie Karin Emanuelsson berättar om den senaste forskningen kring åldrande

Föreläsning 24 april: Lyssna när du läser - talsyntesen TorTalk

[2019-03-22] Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers högskolebibliotek bjuder in till en presentation av uppläsningsprogrammet TorTalk med tips om studieteknik när du använder talsyntes.

Organisera ditt EndNote-bibliotek!

[2019-04-12] Svämmar ditt EndNote-bibliotek över? Känner du att du inte har koll på dina referenser? Vi visar hur du kan organisera upp ditt EndNote-liv!

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 09:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen