Göteborgs universitetsbibliotek: Kurser för studenter

Kurser för studenter

Humanistiska bibliotekets undervisning är utformad för att följa studenterna från grundnivå till avancerad nivå. Vi arbetar för en progression där lärandemål och kursinnehåll genomgår en utveckling och fördjupning under utbildningens gång. Vårt mål är att bibliotekets undervisning integreras med universitetets kurser och program. Vi samarbetar med kursansvarig lärare när det gäller planering och ämnesanpassning av innehållet. Nedan följer exempel på kursinnehåll och lärandemål.

Grundnivåns kurser är uppdelade på tre tillfällen:

Nivå 1

På nivå 1 introduceras studenterna till universitetsbibliotekets tjänster och samlingar. De lär sig att hitta på vår webbplats och i bibliotekskatalogen GUNDA. Kursen ger även en grundläggande kunskap i sökteknik, förmåga att tolka olika typer av referenser samt en första inblick i vetenskapliga informationskällor.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Nivå 2

På nivå 2 får studenterna fördjupade kunskaper i söktekniker och sökstrategier. Kursen ger svar på bl.a. hur man väljer sökbegrepp och informationskällor samt hur man granskar, jämför och bedömer olika typer av källor.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Nivå 3

På nivå 3 ger tillfälle till ytterligare fördjupning av studenternas informationskompetens. Efter kursen kommer studenterna bland annat ha goda förutsättningar att självständigt kunna utföra avancerade sökningar i databaser och på Internet samt värdera källor utifrån deras vetenskaplighet.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Avancerad nivå/masternivå

Masterprogrammets kurs bygger vidare på de kunskaper studenterna får under grundutbildningens kurser. Efter kursen skall studenterna på ett kritiskt och självständigt sätt kunna reflektera över sina val av sökord, sökstrategier och källor. Studenterna lär sig även hur vetenskaplig information är strukturerad och kommuniceras samt att tillämpa relevanta referenshanteringssytem. 

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Kontakta undervisningsgruppen

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-04-20 08:47

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen