Göteborgs universitetsbibliotek: Specialläsesal

Specialläsesal

Universitetsbibliotekets handskrifter och specialsamlingar är tillgängliga för forskning och studier i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Utöver bibliotekets allmänna lånevillkor finns särskilda regler för användningen av samlingarna och specialläsesalen.

Regler för Göteborgs universitetsbiblioteks specialläsesal

Specialläsesalen är avsedd för särskilt material
Specialläsesalen är avsedd för studier av material som är ömtåligt eller värdefullt. Det gäller följande material:

 • Handskrifter
 • Material tryckt före år 1700
 • Olika typer av specialsamlingar
 • Rariteter

Om materialet du behöver finns i digitaliserad form rekommenderar vi i första hand att du använder det. Vi tar fram det fysiska materialet endast när det finns behov att studera originalmaterialet.

Så får du tillgång till specialläsesalen
Följande är obligatoriskt för att du ska få komma in i specialläsesalen:

 • GU-kort eller bibliotekskort. Om du saknar kort - och har ett svenskt personnummer - kan du ansöka om bibliotekskort. Du som inte har något svensk personnummer kan istället fylla i en ansökningsblankett som finns i läsesalens expedition. I detta fall behöver du inget bibliotekskort.
 • Giltig legitimation, för att kunna styrka din identitet om du blir ombedd. Om du kommer från ett land utanför Norden fungerar ditt pass som giltig legitimation. Du som kommer från ett land inom Norden kan visa godkänd nationell ID-handling.
 • Anteckna ditt namn och ankomsttid i besöksliggaren i läsesalen. När du gör detta godkänner du Regler för Göteborgs universitetsbiblioteks specialläsesal.
 • Anteckna ditt namn och klockslag när du lämnar specialläsesalen, både vid tillfällig paus och vid besökets slut.

Detta får du ta med till specialläsesalen
Du får endast ta med följande in i specialläsesalen:

 • Anteckningspapper
 • Blyertspennor
 • Dator
 • Kamera
 • Mobil
 • Böcker som behövs för studier av materialet

Nära läsesalen finns låsbara skåp som du kan låna för att förvara dina ytterkläder.

Lånetid
Det är öppen lånetid för specialläsesalslån. Efter 30 dagar kan du behöva lämna tillbaka materialet, om ny låntagare står i kö. Om ingen köar går det bra att fortsätta använda materialet.

Hantera materialet med varsamhet
Handskrifterna och specialsamlingarna är en del av vårt gemensamma kulturarv och ska finnas kvar för framtida generationer. Hantera därför materialet med största varsamhet. Personalen kommer att anvisa lämplig plats åt dig i specialläsesalen, om materialet kräver särskild hantering.

Följande gäller när du använder materialet:

 • Bevara ordningen i volymer, kapslar och lösa blad. Materialet ska ligga i den inbördes ordning det har vid utlåningstillfället.
 • Bläddra varsamt och stapla inte uppslagna volymer på varandra.
 • Enstaka blad som förvaras i plastfickor ska ligga kvar i dessa medan du använder dem.
 • Använd bokstöd och tyngder enligt personalens anvisningar.
 • Använd bomullsvantar när du studerar fotografier, negativ och fotografiska vykort. I övrigt gäller rena händer när du hanterar allt material.
 • Kartor och ritningar ska ligga plant och får inte skjuta ut över bordskanten.
 • Använd inte framtaget material som skrivunderlag.
 • Kalkering är inte tillåten.
 • Lämna osprättade volymer till personalen i läsesalen.
 • Det är inte tillåtet att föra ut något material ur specialläsesalen utan tillstånd.

Fotografera och kopiera material
Fotografering med egen handhållen kamera är tillåten. Stäng av kamerans blixt och ljud när du fotograferar. I följande fall får du dock inte fotografera materialet:

 • Om materialet är för ömtåligt eller på grund av materialets storlek
 • Om donatorn har lämnat förbehåll
 • Om materialet finns tillgängligt i digital form

I vissa fall är det tillåtet att kopiera och skanna handskriftsmaterial. I sådana fall ska du använda specialläsesalens skanner. Ingen annan skanningsutrustning är tillåten.

Du kan även beställa digitala och analoga kopior ur materialet hos bibliotekets reproenhet.

Kontakt- och prisuppgifter för kopiering

Följ upphovsrättslagen när du publicerar material
Om du vill publicera något ur samlingarna är det ditt ansvar att följa upphovsrättslagen och försäkra dig om att det inte finns några rättsliga hinder för publicering.

Ange alltid namn på upphovspersonen och biblioteket i anslutning till den bild du publicerar. Exempel:

Lagerlöf, S. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Söderberg, H. Reproduktion: Göteborgs universitetsbibliotek

Kameraövervakning

Specialläsesalen är kameraövervakad av säkerhetsskäl. Inspelningarna raderas automatiskt efter 30 dagar.

Övervakningen sker i enlighet med Kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR, och enligt universitetets rutiner för behandling av personuppgifter.

Om du har synpunkter på kameraövervakningen kan du kontakta Datainspektionen. Vid frågor om lagstiftningen och personuppgiftsbehandlingen, kontakta universitetets dataskyddsombud via e-post: dataskydd@gu.se

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-03-15 11:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen