Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar på Humanistiska biblioteket

Samlingar på Humanistiska biblioteket

Böcker
De nyare böckerna kan du oftast själv hämta på hyllan. För att se var boken är placerad måste den alltid sökas fram i Supersök. Innehåller informationen under Hylla och Placering koder som börjar med ÖM (öppet magasin, dit du kan gå själv), och om boken är tillgänglig, skriver du upp koden och hämtar själv på hyllan. I alla andra fall måste boken beställas och hämtas då fram av personal. Det tar ca tre timmar. En del material får inte lånas på hemlån, det beställs då till läsesalen. Främst gäller det litteratur äldre än 100 år, skönlitteratur på svenska samt tunna häften.

Tidskrifter
Humanistiska biblioteket tidskrifter finns på plan 6, en trappa ner från entréhallen. Här visas senaste årgången av ett urval tidskrifter. Äldre årgångar är placerade i magasin. De flesta står i öppna magasin där du själv kan hämta dem.


Kursböcker
I entréhallen finns kursböcker inom humaniora. Ofta finns kursböckerna i flera exemplar. Ett referensexemplar finns normalt för läsning inom biblioteket. Kurslitteratur inom samhällsvetenskapliga ämnen finns på Samhällsvetenskapliga biblioteket, Vasagatan 2A.

Referenslitteratur
Referenssamlingen (Ref) är uppställd efter ämnesområde och placerad i referensrummen, i läsesalen och i datorsalen. Samlingen består av uppslagsböcker, lexikon, handböcker, biografiska samlingsverk, statistik samt riksdagstryck och lagsamlingar.

Bibliografier
I anslutning till Entréhallen finns de svenska bibliografierna. Där finns nationalbibliografin, tidnings- och tidskriftsförteckningar, personbibliografier samt bibliografier inom olika ämnesområden som rör svensk utgivning.

Specialsamlingar

Kontaktinformation

Humanistiska biblioteket

Box 222, 405 30 GÖTEBORG
Leveransadress: Lundgrensgatan 1, 412 56 GÖTEBORG

Besöksadress:
Renströmsgatan 4

Telefon:
031-786 17 45

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-01-21 12:18

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen