Göteborgs universitetsbibliotek: Studietorget Campus Linné

Studietorget Campus Linné

OBS! Studietorget har stängt

Studietorget Campus Linné har stängt. Verksamheten och samlingarna har flyttat till andra bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek.

Mer om stängningen

Samlingar flyttar
Studietorgets kursböcker flyttar till Samhällsvetenskapliga biblioteket och Ibero-amerikanska samlingen flyttar till Humanistiska biblioteket. Flytten sker under juni månad, och boksamlingarna kan då vara svåra att komma åt.

Studieplatser på andra bibliotek
Studieplatser och läsesalar finns på de övriga biblioteken inom Göteborgs universitetsbibliotek. Vi kommer särskilt att utöka kapaciteten på Samhällsvetenskapliga biblioteket för att kunna ta emot fler studenter.

Kurser i informationssökning
Från höstterminen 2017 erbjuder Samhällsvetenskapliga biblioteket kurser i informationssökning och referenshantering för grupper av studenter, doktorander, forskare och lärare vid institutionerna på Campus Linné. Kurserna är anpassade efter nivå och ämne, från introduktioner till skräddarsydda fördjupningskurser. Kurserna kan vara förlagda till Campus Linné eller till Samhällsvetenskapliga biblioteket beroende på kursens innehåll.

Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket för att boka in undervisning för din grupp.

Kontakta oss
Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket eller Humanistiska biblioteket om du har frågor.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-08-17 15:51

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen