Göteborgs universitetsbibliotek: Demonstrationer av och utbildning i EndNote

Demonstrationer av och utbildning i EndNote

EndNote är ett program för att söka, lagra och skapa databaser av referenser, skapa litteraturhänvisningar i Word och referenslistor till artiklar, avhandlingar etc.

Kortare avgiftsfria demonstrationer ges vid aviserade tillfällen. För beställning av längre, skräddarsydda kurser se kontaktpersoner nedan.

Kontaktperson

Kontakta Eva M Johansson, tel. 786 27 26 för information och bokning.

Exteriörbild, Ekonomiska biblioteket, (c) Göran Olofsson

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-06 15:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen