Göteborgs universitetsbibliotek: Studenter på grundnivå

Studenter på grundnivå

Introduktion (1 timme)
Målgrupp: nya studenter
Kursinnehåll: Presentation av Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats
Information om samlingar, service och elektroniska resurser
Demonstration av bibliotekskatalogen GUNDA
(Avgiftsfritt)

Informationssökningskurs (2-3 timmar)
Målgrupp: studenter som ska börja ny kurs, ett projektarbete, skriva uppsats m.m.
Kursinnehåll: Ämnessökningar i bibliotekskataloger
Sökstrategier och sökteknik i olika typer av databaser
Demonstration av databaser
Elektroniska tidskrifter och andra resurser tillgängliga via Internet
Enskilda sökningar
(Avgiftsbelagt)

Information om specialkurser för Handelshögskolans programstudenter

Juristprogrammet

Handelshögskolans ekonomprogram

GS, Graduate School

Vill du beställa en kurs eller ha mer information?

Kontakta Undervisningsteamet på Ekonomiska biblioteket.
Telefonnummer: 031-786 27 26

Exteriörbild, Ekonomiska biblioteket, (c) Göran Olofsson

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-07-16 14:16

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen