Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar på Ekonomiska biblioteket

Samlingar på Ekonomiska biblioteket

Bibliotekets samlingar omfattar ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, juridik och statistik.

Hitta hyllan

Snabbguide till rätt hylla i biblioteket

Samlingarna

Böcker
Bibliotekets samling av nyare böcker hittar du på Balkong 1, 2 och 3. De är uppställda efter ämnesområden. Böcker som äldre än 10 år finns på Plan 1.

Kursböcker 
Biblioteket har kursböcker inom Handelshögskolans ämnesområden. De är uppställda i alfabetisk ordning efter titel. Kursböcker köps in i varierande antal exemplar beroende på antalet studenter. Det finns i regel ett referensexemplar av varje boktitel för läsning inne i biblioteket.

Tidskrifter
Ett urval av de mest efterfrågade tryckta tidskrifterna finns på Plan 3 i biblioteket. De senaste tio årgångarna finns i läsesalen. Behöver du äldre årgångar av dessa tidskrifter kan du hämta dem själv i öppet magasin på Plan 1.

Övriga tidskrifter finns i slutet magasin och beställs fram i Supersök.

Tidningar
Utländska och svenska ekonomiska dagstidningar finns i tidskriftsrummet där de ligger framme en månad.

Referenslitteratur
Ordböcker, uppslagsverk och handböcker finns på Plan 3. Referensböcker inom EU finns på Plan 4 och juridik på Plan 5.

Examensarbeten
På Plan 1 finns kandidat- och masteruppsatser publicerade vid Handelshögskolan i Göteborg. De kan sökas i Supersök. För att få fram uppsatserna i fulltext kan du söka i GUPEA.

Årsredovisningar
På Plan 1 finns årsredovisningar för svenska företag noterade på Mest omsatta-listan, A-listan, O-listan, Attract 40-listan, samt företag verksamma i Västra Götaland och Halland.

Specialsamlingar

Exteriörbild, Ekonomiska biblioteket, (c) Göran Olofsson

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 09:45

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen