Göteborgs universitetsbibliotek: Forskarutbildningskurser i informationssökning

Forskarutbildningskurser i informationssökning

Sahlgrenska akademin

Forskarutbildningskurser i informationssökning ingår i de obligatoriska kursutbudet för doktorander (basblocket) och ges i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ytterligare information om forskarutbildningen se Doktorandportalen.

Informationssökningens kursmoment:

  • Informationsresurser
  • Sökstrategier
  • Citeringsanalys
  • Referenshanteringsprogram

Lokal för informationssökning:
Biomedicinska bibliotekets datasalar, Medicinaregatan 4

Vill Du beställa utbildning eller ha mer information
Kontakta undervisningsteamet på Biomedicinska biblioteket  tel: 786 37 32, eller använd kontaktformuläret nedan:

Undervisningsteamet

Naturvetenskapliga fakulteten

För information om forskarutbildningen se Utbildning på forskarnivå på Naturvetenskapliga fakultetens sidor.

Vill Du beställa utbildning eller ha mer information
Kontakta undervisningsteamet på Biomedicinska biblioteket  tel: 786 37 32, eller använd kontaktformuläret nedan:

Undervisningsteamet

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-02-13 12:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen