Göteborgs universitetsbibliotek: Undervisning för studenter

Undervisning för studenter

Biomedicinska bibliotekets undervisning är anpassad till studenternas utbildningsnivå och ämnesområden.

Bibliotekets undervisningsteam arbetar enligt en progressionsmodell där lärandemål och kursinnehåll genomgår en utveckling och fördjupning från grundnivå termin 1 till avancerad nivå termin 8. Målet är att bibliotekets undervisning ska integreras med universitetets kurser och program. Vid varje kurstillfälle samarbetar vi med kursansvarig lärare vad gäller planering och ämnesanpassning av innehållet.
 
Vill du beställa utbildning eller ha mer information?
Kontakta Undervisningsteamet på Biomedicinska biblioteket

Tel:786 37 32

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-02-13 14:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen