Göteborgs universitetsbibliotek: Kurser för studenter på grundnivå

Kurser för studenter på grundnivå

Biomedicinska bibliotekets undervisning är anpassad till studenternas utbildningsnivå och ämnesområden.

Bibliotekets undervisningsteam arbetar enligt en progressionsmodell där lärandemål och kursinnehåll genomgår en utveckling och fördjupning från termin 1 till avancerad nivå. Målet är att bibliotekets undervisning ska integreras med universitetets kurser och program. Vid varje kurstillfälle samarbetar vi med kursansvarig lärare vad gäller planering och ämnesanpassning av innehållet.
Nedan följer exempel på kursinnehåll och lärandemål.

Grundnivåns kurser är uppdelade på tre tillfällen:

Här följer ett förslag på hur ett progressionsupplägg skulle kunna se ut.

Tillfälle 1

Kursen ger grundläggande kunskap om universitetsbibliotekets tjänster och resurser. Studenterna får en första inblick i olika typer av informationskällor, grunder i källkritik, samt förmåga att tolka olika typer av referenser. Studenterna får tillfälle att pröva söktekniker och sökstrategier. Kursen ger svar på bl.a. hur man väljer sökbegrepp och informationskällor samt hur man granskar, jämför och bedömer olika typer av källor.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Tillfälle 2

Detta tillfälle syftar till fördjupning av studenternas informationskompetens. Efter kursen kommer studenterna bland annat ha goda förutsättningar att självständigt kunna utföra avancerade sökningar i databaser och på Internet samt värdera källor utifrån deras vetenskaplighet.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Tillfälle 3

Kursen är en workshop där studenterna tillämpar sina kunskaper från föregående kurstillfällen. Studenterna får om så önskas en kortare genomgång av ytterligare relevanta databaser och av olika verktyg för ämnesbevakning.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Kontakta undervisningsteamet för att boka kurs

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-08-26 10:38

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen