Göteborgs universitetsbibliotek: Kurser för studenter på avancerad nivå

Kurser för studenter på avancerad nivå

Biomedicinska bibliotekets undervisning är anpassad till studenternas utbildningsnivå och ämnesområden.

Bibliotekets undervisningsteam arbetar enligt en progressionsmodell där lärandemål och kursinnehåll genomgår en utveckling och fördjupning från termin 1 till avancerad nivå. Målet är att bibliotekets undervisning ska integreras med universitetets kurser och program. Vid varje kurstillfälle samarbetar vi med kursansvarig lärare vad gäller planering och ämnesanpassning av innehållet.
Nedan följer exempel på kursinnehåll och lärandemål.

Tillfälle 4

Workshop. Informationssökning under handledning. Bokas i samband med uppsatsarbete.

Läs mer om kursinnehåll och lärandemål

Kontakta undervisningsteamet för att boka kurs

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-01-07 15:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen