Göteborgs universitetsbibliotek: Studieplatser på Biomedicinska biblioteket

Studieplatser på Biomedicinska biblioteket

Läsplatser
På Biomedicinska biblioteket finns ca 120 läsplatser varav 14 i den tysta läsesalen på plan 4. De vanliga läsplatserna får användas av vem som helst och bokas inte i förväg.

Grupprum för studenter vid Göteborgs universitet
Det finns fem grupprum fördelade på plan 4 och 3. Där finns whiteboard och dator utrustad med Microsoft Office (Word, Excel, och Power Point). Det finns skrivare och kopiator på plan 4. Grupprum kan förbokas via Internet med GU-kortet upp till en vecka i förväg. Vid bokningspassets start måste bokningen kvitteras.

Bokning

Datorer
Förutom grupprummen finns 26 datorer. De är avsedda för vetenskaplig informationssökning och utrustade med Microsoft Office (Word, Excel, och Power Point). Skrivare och kopiatorer finns på plan 4 och 5. 


Lässtudio
På plan 4 finns en arbetsplats speciellt utformad och avsedd för studenter med läshinder som dyslexi och synnedsättningar. Lässtudion är utrustad med förstorings- och skärmläsningsprogrammet Supernova, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. Dessutom finns skärmläsningsprogrammet Jaws för synskadade och punktskrivare. Lässtudion förbokas och nyckel kvitteras ut i disken på plan 5.

Läs mer om UB:s lässtudior

Trådlöst nätverk
Studenter vid Göteborgs universitet kan använda sig av trådlös nätverk.

Läs mer om trådlöst nätverk på Studentportalen

Se även Studietorget Hälsovetarbacken

Studietorget är studenternas studieplats på Hälsovetarbacken. Där finns ytterligare läsplatser, datorer och grupprum.

Exteriörbild av Biomedicinska bilioteket, (c) Göran Olofsson

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-04-16 12:46

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen