Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar på Biomedicinska biblioteket

Samlingar på Biomedicinska biblioteket

Böcker
Nyare böcker är uppställda efter ämnesområde på plan 5 och du kan själv hämta dem på hyllan. Letar du efter en viss bok, sök fram den i Supersök. Här finns information om var boken är uppställd. Vissa titlar står i slutna magasin och då står det 'Måste beställas fram' i Supersök. Under ordinarie öppettider tar det ca 2 timmar innan dessa ligger framme för avhämtning.

Tidskrifter
På plan 3 finns samtliga tryckta tidskrifter med tryckår 1980 och senare. Tidskrifter tryckta före 1980 är placerade i slutna magasin och måste beställas fram.

Kursböcker
På plan 5 finns en kursbokssamling för kurslitteratur inom vårdvetenskap, medicin, odontologi, biologi, biokemi/biofysik liksom för apotekar-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, logoped, receptarie- och läkemedelsprogrammen. Kursböckerna är uppställda alfabetiskt på titel och varje titel finns oftast  i flera exemplar. Ett referensexemplar, markerat med röd remsa på ryggen, finns för läsning i biblioteket.

Kurslitteratur inom vårdvetenskapliga ämnen finns också som referensexemplar på Studietorget Hälsovetarbacken.

Referenslitteratur
Samlingen består av uppslagsböcker, lexikon och handböcker. Referensböcker (Ref) är uppställda efter ämnesområde och placerade på plan 5 i respektive hyllan framför de vanliga böckerna, de flesta av dem markerade med en röd remsa på ryggen. Referensböcker kan inte lånas hem.

Skönlitteratur
Läslust är en samling skönlitterära böcker som finns på plan 4. De går att söka fram i Supersök och är tillgängliga för hemlån.

Exteriörbild av Biomedicinska bilioteket, (c) Göran Olofsson

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 10:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen