Göteborgs universitetsbibliotek: Kurser

Kurser på Studietorget

Vill Du beställa kurs i informationssökning eller ha mer information? Kontakta utbildningsteamet på Biomedicinska biblioteket, tel: 786 3732

Kostnadsfria kurser i EndNote ges på Biomedicinska biblioteket och annonseras under aktuella visningar

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-07 09:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen