Göteborgs universitetsbibliotek: Studieplatser Studietorget Hälsovetarbacken

Studieplatser på Studietorget

Läsplatser
På Studietorget finns 140 läsplatser varav 85 i grupprum och 16 i den tysta läsesalen på övre balkong. De vanliga läsplatserna får användas av vem som helst och kan inte bokas i förväg.

Grupprum för studenter vid universitetet
Det finns 13 bokningsbara grupprum. Varje grupprum är utrustat med en dator med Internet och Officepaket. Boka grupprum själv via UB:s webbplats med GU-kortsnummer. Detta kan göras upp till en vecka i förväg och grupprummet måste sen kvitteras vid bokningspassets början.

Boka ett grupprum

Lässtudio
På Studietorget Hälsovetarbacken finns en arbetsplats speciellt utformad och avsedd för studenter med läshinder som dyslexi och synnedsättningar. Lässtudion är utrustad med förstorings- och skärmläsningsprogrammet Supernova, talsyntes, stavningsprogram, skannermus, skanner och skrivare. Lässtudion förbokas och nyckel kvitteras ut i disken på entréplan.

Boka en lässtudio

Datorer
Förutom grupprummen finns 44 individuella datorarbetsplatser. De är utrustade med  Internet och Officepaket och är avsedda för vetenskaplig informationssökning. 

Trådlöst nätverk
Studenter vid Göteborgs universitet kan använda sig av GUWLAN (Göteborg University Wireless Local Area Network), det universitetsgemensamma trådlösa nätverket även på biblioteken. För att använda GUWLAN måste du aktivera ditt konto i Studentportalen. Du kan alltså använda din laptop och få internetuppkoppling i hela biblioteket. Laptop är däremot inte tillåtet i tysta läsesalen.

Läs mer om trådlöst nätverk

Besök även Biomedicinska biblioteket

Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och delar av det naturvetenskapliga ämnesområdet. Här finns litteratur till utlån och ytterligare läsplatser och datorer.

Biomedicinska biblioteket

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-04-16 12:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen