Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar

Samlingar på Studietorget

Böcker
Kursböcker, bredvidläsningslitteratur och annat material inom vårdvetenskap och hälsovetenskap som är avsett att användas på plats.
För lån hänvisas till Biomedicinska biblioteket.

Letar du efter en viss bok, sök fram den i Supersök.

Tidskrifter
Universitetsbibliotekets elektroniska tidskrifter är tillgängliga på Studietorget. För tryckta tidskrifter hänvisas till Biomedicinska biblioteket.

Kurslitteratur
Kursbokssamlingen omfattar kurslitteraturen inom vårdvetenskap och hälsovetenskap. För lån av kursböcker hänvisas till Biomedicinska biblioteket.

Referenslitteratur
En samling referensböcker bestående av uppslagsböcker, lexikon ord- och handböcker finns på Studietorget. Ett stort antal elektroniska upplagsverk finns också. 

Referensböcker kan inte lånas hem.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 10:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen