Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar på Pedagogiska biblioteket

Samlingar på Pedagogiska biblioteket

Böcker
De flesta böcker finns i bibliotekets entréhall och är uppställda i ämnesordning. Där hittar du både referensböcker och utlåningsbara fackböcker för vuxna, unga och barn. Skönlitteratur för barn och ungdom hittar du längst bort i denna boksvit. Skönlitteraturen lånas endast ut till studenter och personal på Göteborgs universitet och lånetiden är 1 vecka. Pedagogiska biblioteket har också en svit av rapporter och broschyrer, som står uppställda efter löpnummer i bibliotekets äldre del. Letar du efter en viss bok, sök fram den i Supersök. Här finns information om var boken är uppställd.

Tidskrifter
Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter, både tryckta och elektroniska. Senaste årgången av de tryckta tidskrifterna hittar du i bibliotekets äldre del, direkt till vänster om entrén. Äldre tidskriftsårgångar finns på nedre plan. Innevarande års tidskrifter lånas inte ut, medan äldre nummer kan lånas hem.

Kursböcker
Kursböckerna står i den äldre tegeldelen av biblioteket, sorterade i alfabetisk ordning efter titel. De köps in i varierande antal exemplar beroende på antalet studenter. Det finns i regel ett referensexemplar av varje boktitel för läsning inne i biblioteket.

Referenslitteratur
Referenslitteraturen består av uppslagsböcker, lexikon och handböcker. Referensböcker (Ref) är markerade med en röd remsa, och kan inte lånas hem. De är uppställda efter ämnesområde i bibliotekets entréhall tillsammans med utlåningsbara böcker.

Specialsamlingar

Exteriörbild, Pedagogiska biblioteket

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 10:20

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen