Göteborgs universitetsbibliotek: Lämna in avhandling

Lämna in avhandling

Inför spikningen av din avhandling ska du lämna in ett antal tryckta pliktexemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket.

Pliktexemplar - disputationsexemplar

De pliktexemplar du lämnar in till biblioteket ska vara tryckta, kompletta disputationsexemplar av din avhandling. Kom ihåg att spikbladet ska finnas med i varje exemplar. 

Lämna in rätt antal exemplar

Antal pliktexemplar du ska lämna in beror på vilken fakultet eller institution du tillhör. 

  • Sahlgrenska akademin: 14 exemplar
  • Naturvetenskapliga fakulteten: 12 exemplar
  • Övriga fakulteter: 20 exemplar

Lämna in i tid

Minst tre veckor före disputationen, i samband med spikningen av din avhandling, ska du lämna in pliktexemplaren till oss på biblioteket. Vid inlämningen får du ett intyg på att du lämnat in rätt antal exemplar.

Leveransadresser

Du som är doktorand vid Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten lämnar in dina disputationsexemplar till Biomedicinska biblioteket. Kontakta gärna Biomedicinska biblioteket innan du kommer.

Biomedicinska bibliotekets leveransadress och kontaktinformation

Doktorander vid övriga fakulteter lämnar in disputationsexemplaren till Humanistiska biblioteket, vaktmästarexpeditionen. Kontakta gärna vaktmästeriet innan du kommer: telefon 031-786 17 08 eller 031-786 17 09

Humanistiska bibliotekets leveransadress

ISBN för avhandlingen

Vissa institutioner rekommenderar att avhandlingens abstract och spikblad ska innehålla ISBN-nummer. Om du önskar ett ISBN-nummer för din avhandling kan du kontakta Svenska ISBN-centralen på Kungliga biblioteket.

Svenska ISBN-centralen

För Acta-serierna delar universitetsbiblioteket ut ISBN-nummer.

Publicering av Acta - kontaktinformation

E-spikning: elektronisk publicering i GUPEA

Många fakulteter har beslutat att avhandlingar ska publiceras elektroniskt, e-spikas,  i GUPEA.

Instruktioner för dig som ska e-publicera din doktorsavhandling

Din avhandling blir tillgänglig för många

Vi behåller några av pliktexemplaren här på Göteborgs universitetsbibliotek, och skickar vidare resten till andra universitetsbibliotek i landet samt till Kungliga biblioteket i Stockholm. På så sätt blir din avhandling tillgänglig för många att låna, nästan oavsett var de bor i Sverige.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Följ oss på Twitter

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-03-02 08:23

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen