Göteborgs universitetsbibliotek: Historik

Historik

Det var 1861 som idén blev verklighet om ett vetenskapligt bibliotek i Göteborg. Initiativtagare var en av 1800-talets kända kulturpersonligheter. Sven Adolf Hedlund var liberal politiker och huvudredaktör för Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning. Bland 1800-talsliberalerna var han en av dem som kom att få stor betydelse för Göteborgs kulturella och politiska utveckling. I slutet av 1800-talet startade S.A. Hedlund, tillsammans med kollegan Viktor Rydberg, debatten om att öppna en högskola i Göteborg.

Bildandet av Göteborgs museum 1861 var ett av hans tidiga initiativ. Där fanns, från början, det bibliotek som med hjälp av donationer snabbt växte till en omfattande verksamhet med både läsplatser och bokutlåning. S.A. Hedlund hade varit på besök i London och sett British Museum. Han hade blivit inspirerad av dess karaktär som industrimuseum samt dess bibliotek.

När Göteborgs högskola öppnade 1891 bildades Göteborgs stadsbibliotek med museibiblioteket som grundstomme. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning. Det skulle ge service åt högskolan och även vara öppet för allmänheten. Som namnet antyder var biblioteket till för staden Göteborg och dess invånare. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska emellertid inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket.

År 1900 kunde man bygga ett stort och vackert bibliotekshus på Haga Kyrkoplan. Detta jugendbibliotek på Vasagatan 2 är idag Samhällsvetenskapliga biblioteket och är restaurerat efter originalritningarna.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

På handskriftsavdelningen finns S.A. Hedlunds mycket omfattande arkiv. Det innehåller drygt 18 000 brev och även S.A. Hedlunds glasögon.

Redaktör S.A. Hedlund

		  Redaktör S.A. Hedlund väckte frågan om att öppna en högskola i Göteborg.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-02-10 09:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen