Göteborgs universitetsbibliotek: Biblioteken

Biblioteken

Universitetsbiblioteket har en organisatorisk uppdelning i tre större biblioteksområden. Dessa biblioteksområden består totalt av åtta fysiska bibliotek och två studietorg.

Biomedicinska biblioteken

Biomedicinska biblioteken består av ett bibliotek och ett studietorg:

Biomedicinska biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, odontologi, vårdvetenskap, biologi, botanik, kulturvård och geovetenskap.

Team och medarbetare på Biomedicinska biblioteken

Humanistiska biblioteken

Humanistiska biblioteken består av tre bibliotek:

Humanistiska biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora, musik, dramatik och konstvetenskap. Universitetsbibliotekets stora samling av äldre litteratur är till största delen placerad här.

Team och medarbetare på Humanistiska biblioteken

Samhällsvetenskapliga biblioteken

Samhällsvetenskapliga biblioteken består av tre bibliotek och ett studietorg:

Samhällvetenskapliga biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom samhällsvetenskap, journalistik, psykologi, ekonomi, juridik, statistik, utbildningsvetenskap, kost- och idrottsvetenskap. På biblioteken finns också en stor samling dagstidningar, varav de flesta är åtkomliga på mikrofilm.

Team och medarbetare på Samhällsvetenskapliga biblioteken

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-05-26 08:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen