Göteborgs universitetsbibliotek: Biblioteksnämnd

Biblioteksnämnd

Överbibliotekarien ansvarar för universitetsbibliotekets verksamhet. Rådgivande organ är biblioteksnämnden. Biblioteksnämnden behandlar övergripande frågor som rör verksamheten och policies. 

Sammansättning och mandatperiod

Ordförande i biblioteksnämnden utses av rektor. I biblioteksnämnden ska det ingå en ledamot för varje fakultet som är utsedd av respektive dekan. Mandatperioden för ledamöterna är tre år. Studenterna har rätt att vara representerade med tre studenter och dessa utses för ett år. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt och får ha tre representanter i biblioteksnämnden.

Arbetsordning för Göteborgs universitet

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-12-09 13:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen