Göteborgs universitetsbibliotek: Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Universitetsbibliotekets ledningsgrupp är ett samrådsorgan för överbibliotekarien. Gruppens medlemmar är överbibliotekarien, kanslichef, bibliotekens chefer och överbibliotekariens sekreterare.

Överbibliotekarie

Margareta Hemmed

Bibliotekskansliet

Kanslichef
Håkan Carlsson

Chefssekreterare
Eva Angervik

Biomedicinska biblioteken

Bibliotekschef
Anneli Janred

Biträdande bibliotekschef
Ellika Riise

Digitala tjänster

Bibliotekschef
Ann-Mari Jonsson

Biträdande bibliotekschef
Camilla Gillén

Humanistiska biblioteken

Bibliotekschef
Helena Siesjö

Biträdande bibliotekschef
Anna Sjödahl Hayman

Biträdande bibliotekschef
Anna Isaksson

Samhällsvetenskapliga biblioteken

Bibliotekschef
Erik Boström

Biträdande bibliotekschef
Birgitte Fogh

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-11-13 15:02

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen