Göteborgs universitetsbibliotek: Nationell samverkan

Nationell samverkan

Universitetsbiblioteket finns representerat i flera nationella samverkansorgan och nätverk.

Kungliga bibliotekets expertgrupper

Inom ramen för Kungliga bibliotekets inflytandestruktur finns en rad expertgrupper där personer från UB ingår:

  • Expertgruppen för digitalisering
  • Expertgruppen för Bålsta tidskriftsdepå
  • Expertgruppen för biblioteksstatistik
  • Expertgruppen för LIBRIS samkatalog
  • Styrgruppen för KB:s program för Open Access
  • Arbetsgruppen för information och rådgivning

KB:s samverkansgrupper och inflytandestruktur

Forum och arbetsgrupper inom SUHF

Forum för Bibliotekschefer vid Svenska Universitet och Högskolor, som grundades 2006, är ett samarbetsorgan inom ramen för SUHF. Huvudsyftet med Forum är att ventilera och samordna de vetenskapliga biblioteken och deras gemensamma policyfrågor. Förutom överbibliotekarien, som ingår i Forum, är UB representerat i Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur och den SUHF-gemensamma gruppen Expertgrupp för kvalitetsfrågor.

SUHF

Nationella biblioteksnätverk

Läs mer om samverkan

Årsberättelse

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-02-07 15:05

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen