Göteborgs universitetsbibliotek: Nätverk för ekonomi och statistik

Nätverk för ekonomi och statistik

De två nationella biblioteksnätverken för ekonomi och statistik har gemensamma möten och en gemensam medlemslista.

Nätverket för ekonomi

Det nationella biblioteksnätverket för ekonomi bildades år 2001. Idag omfattar nätverket cirka femton representanter från högskole- och universitetsbibliotek i landet. Nätverket har årliga sammankomster, där man diskuterar gemensamma frågor såsom förvärv av databaser och undervisning inom ämnesområdet. 

Nätverket för statistik

Det nationella biblioteksnätverket för statistik bildades 2003. Nätverket består av representanter från runt femton svenska högskole- och universitetsbibliotek, samtliga med stora statistiksamlingar med tillhörande databaser. Även SCB är medlem i nätverket. Nätverket träffas årligen och diskuterar speciella gemensamma frågor, till exempel upphandling av databaser inom ämnesområdet. Till mötena bjuder man också in representanter från större nationella och internationella institutioner, såsom SCB, Eurostat och OECD.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-09-18 10:55

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen