Göteborgs universitetsbibliotek: Fakta och siffror

Fakta och siffror

2016

Statistik i urval
Resurser
Bibliotek 9
Anställda 183
Öppettider i timmar per vecka 84
Läsplatser 1 784
Antal volymer 2,80 miljoner
Tryckta tidskrifter 4 928
Elektroniska tidskrifter (exkl. OA) 19 736
E-böcker (exkl. OA) 2 001 266
Databaser (exkl. OA) 464
 
Användning
Besök per dag under terminstid 6 785
Lån per år 513 685
Nedladdade artiklar 3,5 miljoner
Undervisning antal studenter 16 499
 
Ekonomi
(tkr)
Kostnader
Löner, kompetensutveckling 109 763
Hyra lokaler 45 417
Medieinköp (detaljer nedan) 44 937
Övriga kostnader 25 850
Totala kostnader
225 967
Intäkter
Anslag från Göteborgs universitet 220 521
Övriga intäkter 7 014
Totala intäkter
227 535
 
Medieinköp
Böcker 2 980
Kursböcker 1 448
Tryckt periodika 1 103
Elektroniska media 39 277
Övriga publikationer 129
Totala medieinköp
44 937

Ekonomifakta

Organisationsnummer: 202100-3153
Momsreg nr/VAT No: SE202100315301
Bankgiro: 5051-8646

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-04-19 11:02

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen