Göteborgs universitetsbibliotek: Fakta och siffror

Fakta och siffror

2017

Statistik i urval
Resurser
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 198
Öppettider i timmar per vecka 84
Läsplatser 1 682
Antal volymer 2,82 miljoner
Tryckta tidskrifter 4 869
Elektroniska tidskrifter (exkl. OA) 20 527
E-böcker (exkl. OA) 2 044 269
Databaser (exkl. OA) 471
 
Användning
Besök per dag under terminstid 6 261
Lån per år 493 666
Nedladdade artiklar 3,7 miljoner
Undervisning antal studenter 16 756
 
Ekonomi
(tkr)
Kostnader
Löner, kompetensutveckling 109 609
Hyra lokaler 42 416
Medieinköp (detaljer nedan) 48 319
Övriga kostnader 25 153
Totala kostnader
225 496
Intäkter
Anslag från Göteborgs universitet 220 000
Övriga intäkter 7 654
Totala intäkter
227 654
 
Medieinköp
Böcker 3 160
Kursböcker 1 468
Tryckt periodika 2 502
Elektroniska media 40 510
Övriga publikationer 679
Totala medieinköp
48 319

Ekonomifakta

Organisationsnummer: 202100-3153
Momsreg nr/VAT No: SE202100315301
Bankgiro: 5051-8646

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-02 11:32

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen