Göteborgs universitetsbibliotek: Vision, strategi och värderingar

Vision, strategi och värderingar

Vår vision för Göteborgs universitetsbibliotek är att utifrån vår kompetens och samlade erfarenheter bidra till ett kvalitets­drivet universitet med uttalat samhälls­ansvar och globalt engagemang i en inspirerande arbetsmiljö.

Den strategiska planen är universitetsbibliotekets sätt att stödja Vision 2020 och infria bibliotekets uppdrag. Den utgår från fem övergripande principer: 

  • Vi ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet som upplevs som relevant av våra målgrupper
  • Vi ska göra tjänster och service välkända och tillgängliga för alla användare
  • Vår verksamhetsutveckling ska ha starkt fokus på våra användares behov
  • Vi ska öka vår samverkan och synlighet inom och utanför universitetet
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med en god studie- och arbetsmiljö

Läs mer i Strategisk plan för Göteborgs universitetsbibliotek 2017-2020 (114.9K)

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-02-01 15:37

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen