Göteborgs universitetsbibliotek: Bemötande

Bemötande

Universitetsbiblioteket har en bemötandepolicy med fyra värdeord som gäller alla möten mellan besökare och biblioteket.

I mötet med dig

Alla möten på UB, oavsett om de sker i det fysiska eller virtuella biblioteket, ska kännetecknas av: 

  • Professionalism  
  • Respekt 
  • Tillgänglighet 
  • Öppenhet 

Som användare av Göteborgs universitetsbibliotek ska du alltid kunna förvänta dig ett gott bemötande, god service, engagemang och kompetens. Det ska vara enkelt att  använda våra tjänster och det ska vara enkelt att få hjälp när du behöver. Du ska mötas utifrån dina individuella behov och förutsättningar och du ska känna att vi  lyssnar på dig, och att vi välkomnar dina synpunkter och din feedback.

Känn dig varmt välkommen till Göteborgs universitetsbibliotek!

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-10-05 19:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen