Göteborgs universitetsbibliotek: Kvalitet

Kvalitet

Göteborgs universitetsbibliotek arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med målet att kontinuerligt förbättra verksamheten. Arbetet styrs av en kvalitetsplan och planeras efter ett verksamhetshjul.

Verksamhetshjul. Visualisering av kvalitetsarbetet (608.2K)

Rapport från audit av kvalitetsarbetet på UB (485.6K)

Användarundersökningar

Universitetsbiblioteket utför vart tredje år en stor användarundersökning. Under 2014-2015 genomförs en serie av tre enkätundersökningar bland lärare, forskare och studenter på universitetet. Syftet är att förbättra servicen för dessa användargrupper. Enkäterna innehåller frågor om bibliotekets service och kommunikation, informationsförsörjning, specifika tjänster och publicering.

Under 2015 genomfördes även en kompletterande besöksräkning.

Usabilitystudier

Usabilitytest av sökflikar på bibliotekets startsida (1.6M)

Usabilitystudier har lett till flera förändringar, bland annat förbättringar av universitetsbibliotekets webbplats och sökfunktioner.

Arkiv

Verksamhetshjul

GU och kvalitet

Kvalitetsarbete på GU

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 10:28

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen