Göteborgs universitetsbibliotek: Likabehandling

Likabehandling

Alla anställda och besökare vid Göteborgs universitetsbibliotek ska behandlas likvärdigt oberoende kön, socialt och etniskt ursprung, kulturell och religiös bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En självklarhet ska vara att universitetsbiblioteket har nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Likabehandlingsrepresentanter
Likabehandlingsgruppen vid UB bevakar likabehandlingsfrågor och består av representanter från olika delar av organisationen.
 
Camilla Gillén 031 786 1744
Veronica Alfredsson 031 786 6018
Katrin Strindevall 031 786 2716
Benny Nilsson 031 786 1733

Kontakt

Kontakta likabehandlingsgruppen

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-01 14:49

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen