Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 22 (1880). Innehåll

1880:1 Nyåret 1680. Poem af O. Sjögren 1 (271 kB)
Läkaresällskapets utlåtande om simöfningar för den qvinnliga ungdomen 3 (549 kB)
Svenska allmogeqvinnans ställning och behof. Af G. Aldén 7 (1,9 MB)
Elisabeth Barret Browning, århundradets skaldinna (forts. från 21:sta årg:s 6:te häfte). Af E.-N. 20 (1,8 MB)
Backstu-Kari. Berättelse af Amanda Kerfstedt 33 (3,2 MB)
Om broderiet såsom konst, och Handarbetets vänner såsom dess förmedlare hos oss 57 (834 kB)
Ur vår dagbok 63 (424 kB)
Gardinmönster i färger 64 (424 kB)
1880:2 Et Dukkehjem af Ibsen. Af L. H. Å. 65 (2,8 MB)
En qvinlig svensk gymnasist för hundra år sedan. Af G. E-m 84 (1,1 MB)
Elisabeth Barret Browning. (Slut) Af E-N. 92 (2,3 MB)
Barnens klagan. Poem af Elisabeth Barret Browning. Öfvers. af Edv. Fredin 109 (517 kB)
Thekla Knös. Af Esselde 113 (683 kB)
Boköfversigt 115 (683 kB)
"Opphemta"-mönster i färger X (683 kB)
1880:3 Några ord om de nutida hindren för ett sant familjelif. Af L. H. Å. 117 (1,9 MB)
En blick på franska revolutionens qvinnor. Af A. Hedin. Anmälan 132 (686 kB)
Brev fra Kjöbenhavn. Af K. F. 136 (1,4 MB)
Majdrottningen. Efter Alfred Tennyson. Af Edv. Fredin 146 (785 kB)
Från skäret. Poem af Sif 152 (367 kB)
Vårens barn. Poem af densamme 153 (367 kB)
Vega-litteratur 155 (925 kB)
Läslära, till bruk i hem och skolor, med 24 träsnitt. Af S. Adlersparre. Anmälan af P. A. S. 162 (415 kB)
En jul i Ydre härad. Af B. A. 165 (1,1 MB)
Svenska arbetarefamiljer i Amerika 172 (841 kB)
Mönster X (841 kB)
1880:4 Thekla Knös. I. Efterlemnade anteckningar, meddelade af A. H. 177 (3,4 MB)
Helsning från det gamla hemmet. Vid ett guldbröllop af S-d. 201 (379 kB)
Mitt bi. Poem af Olof Stig 202 (379 kB)
Sedlighetsfrågan, närmast en fråga för föräldrar och uppfostrare. Af Ernst Olbers 204 (1,4 MB)
Brev fra Kjöbenhavn. Af K. F. (Forts. och slut från 3:dje häftet) 213 (694 kB)
Försök att på dietetisk väg förbättra om ej bota kräftan. Ur: Eira, tidskrift för helso- och sjukvård 218 (977 kB)
Boköfversigt 223 (977 kB)
1880:5 Är den missaktning, som egnas den qvinliga tjenareklassen, berättigad? (Några ord med anledning af en skrift af C. M. Cornelius) 225 (981 kB)
Thekla Knös. II. Efterlemnade anteckningar, meddelande af A. H. 232 (3,8 MB)
Något från den qvinliga diktareverlden: Wilhelmine von Hillern 258 (1,5 MB)
Hvilken är den önskvärda karaktären af den mognare ungdomens boksamling, och hvilka böcker böra för detta ändamål föreslås? 269 (1,1 MB)
Mönster till bordduksbård X (1,1 MB)
1880:6 Hemmets ord. I. Af Esaias Tegnér 275 (4,8 MB)
I Wendelas minnesbok. Poem af Olof Stig 308 (643 kB)
Ett svenskt bidrag till litteraturen i qvinnofrågan, af Emund Gammal, bedömdt af Esselde 312 (2,2 MB)
Korsikansk hustru. Studie efter Alphonse Daudet 328 (1,1 MB)
Boköfversigt 333 (1,1 MB)
Tvänne färglagda mönster X (1,1 MB)

Tilläggsbladens innehåll:
N:o 1 (utgörande 2 ark 8:o):
Henrik Ibsens Et Dukkehjem. Af A. Strömbäck 1 (1,1 MB)
Om gift qvinnas rätt i förmögenhetsrättsligt hänseende. Af E. V. Nordling 9 (3,1 MB)

N:o 2 (utgörande 1 1/2 ark 8:o):
Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje? Af Uffe 1 (2,6 MB)

N:o 3 (utgörande 1 3/4 ark 8:o):
Utdrag ur en studie öfver den qvinliga hemslöjden i Sverige 1 (2,5 MB)
Handarbetets vänners årsberättelse för 1879 19 (600 kB)
Handarbetets vänners lärarinnekurs i gammalsvensk hemslöjd 23 (814 kB)

Aktuellt

Föreslå inköp

Kontaktinformation

Snabbvägar

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta